موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی، کوروش نیا

Loading

چکیده

نتایج حاصله از مطالعات موجود، گویای این واقعیت است که عرصه‌های مختلف منابع طبیعی کشور ما، از شرایط ناموزون و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. به‌ طور حتم یکی از موضوعات با اهمیت و به تعبیری مهمترین بحث در مقوله حفاظت از اراضی منابع طبیعی، جلوگیری ازتغییرات کاربری اراضی منابع طبیعی و کشاورزی به سایر کاربریها و پایش تغییرات در این عرصه‌ها به عنوان نخستین قدم در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع طبیعی کشور می‌باشد. دورکاوی (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به جهت راحتی کار، سرعت بالا و هزینه کم در مقایسه با سایر روشها، امروزه به صورت ابزاری قدرتمند در دست متخصصین و دانشمندان علوم مختلف، راهگشای مسائل عدیده در جهان هستی گردیده است. از جمله کاربردهای این علوم، بهره‌گیری از آن‌ها در انجام مطالعات و پژوهشها در منابع طبیعی و می‌باشد. شهرستان کنگان در همجواری با خلیج نای بند و منطقه ویژۀ اقتصادی پارس جنوبی در شرق استان بوشهر به لحاظ برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و نیز سواحل بی نظیر خود از نظر تنوع اکولوژیک و نیز قرار گرفتن در منطقه فوق استراتژیک خلیج فارس کشور حائز اهمیت بسیار و دارای پتانسیل‌های بسیار اقتصادی می‌باشد.

به‌ منظور انجام این پایان نامه با موضوع آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و لندفرم در سال‌های 2000 و 2014 میلادی، پس از دریافت تصاویر ماهواره‌ای پیش پردازش هندسی انجام شد و تصاویر آماده پردازش گردید. سپس نمونه‌های تعلیمی با دقت از سطح منطقه جمع‌آوری گردید و به‌ منظور تعیین کلاس‌های کاربری اراضی طبقه‌بندی به‌ روش نظارت شده انجام و عمیات پس پردازش روی تصاویر اعمال گردید و با توجه به کلاسهای کاربری مورد نظر، کلاسهای مختلف قابل تشخیص بر روی تصاویر در چارچوب کلاسهای نهایی کاربری تلفیق گردید. بعد از این مرحله ارزیابی صحت نقشه‌های تولید شده بررسی و به‌ روش آشکاری پس از طبقه‌بندی تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه بررسی و تحلیل قرار گرفت. به‌ منظور اجرای مراحل اشاره شده در نمایه زیر و اجرای فرایند مطالعه از نرم‌افزارهای ENVI_v5.1 و ERDAS_v9.1 و نیز نرم‌افزار ArcGIS_v10.2 استفاده شد. صحت نقشه کاربری اراضی تهیه شده طی سال 2000 دارای ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب 0.88 و 85% می‌باشد. همچنین صحت نقشه کاربری تهیه شده از تصویر ماهواره­ای سال 2014 نیز دارای ضریب کاپا و دقت کلی 0.86 و 82% محاسبه شده است. همچنین در خصوص لندفرم منطقه مطالعه بیشترین کاهش مساحت لندفرم در کلاس مخروط افکنه مشاهده گردید به‌ طوری که طی 14 سال گذشته 4918.51 هکتار کاهش یافته است.کم‌ترین تغییر مساحت نیز (گذشته از دو کلاس تغییر نیافته) در کلاس بدلند مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها: تغییرات کاربری اراضی و لندفرم، آشکارسازی پس از طبقه‌بندی، سنجش از دور و GIS، شهرستان کنگان

نتایج حاصله از مطالعات موجود، گویای این واقعیت است که عرصه‌های مختلف منابع طبیعی کشور ما، از شرایط ناموزون و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. به ‌طور حتم یکی از موضوعات با اهمیت و به تعبیری مهمترین بحث در مقوله حفاظت از اراضی منابع طبیعی، جلوگیری ازتغییرات کاربری اراضی منابع طبیعی و کشاورزی به سایر کاربریها و پایش تغییرات در این عرصه‌ها به عنوان نخستین قدم در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع طبیعی کشور می‌باشد.