موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سيدحسين، طباطبایی

Loading

چکیده

این تحقیق با توجه به اهداف آن که به دنبال بررسی رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان است «کاربردی» بوده و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمره تحقیقات «توصیفی» (غیر آزمایشی) و از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد. هدف روش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدودتغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. 4- نتیجه گیری: مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش به سزایی دارند و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری به‌ شمار می‌روند. در بخش خصوصی مدیران به علت باز بودن دستشان در تغییرات واحد خود، به مراتب سهم بیشتری در ایجاد رضایت شغلی و بالا بردن عزت نفس در کارمندان و زیردستان خود دارند. پرداخت منصفانه و به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای شغلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کاری از مهمترین امکانات آن هاست. همان طور که در بخش‌های مختلف این پژوهش عنوان شد بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. هر چقدر میزان عزت نفس کارکنان بالاتر باشد به مراتب فرد قدرت کارایی بالاتر دارد و می‌تواند در مشکل ساز‌ترین موقعیت بهترین عملکرد را از خود نشان دهد و همین امر موجب رضایت در فرد می‌شود. در پژوهش ما نیز این رابطه مورد تایید قرار گرفته. در پژوهش الناز جلالی بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه سطح 0.05 معنی دار گردیده ولی در پژوهش ما رابطه در سطح 0.00 معنی دار گردیده. این نشان می‌دهد که بین عزت نفس و رضایت شغلی در پژوهش ما با اطمینان بیشتری معنی داربوده.ازطرفی دیگر بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد .علتش هم این است که بخشی از رضایت مندی را فرهنگ تعیین می‌کند، چون ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که رضایت مندی فردی در ارتباط مستقیم با احساسی است که در واقع جامعه به ما تسری می‌دهد، وقتی در جامعه‌ای سقفی به نام تبعیض جنسی وجود داشته باشد، فضای سنگین آن ناخودآگاه تأثیر می‌گذارد و میزان رضایت مندی کاهش می‌یابد و هر کاری را که انجام شود، تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. حالا این تأثیر گاهی اوقات باعث تقویت فرد می‌شود و گامها را پرتوان و گاهی اوقات هم مانع از ادامه کار می‌شود و حرکت را کند می‌کند. در پژوهش ما نیز این مسئله تایید گردید که بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

این تحقیق با توجه به اهداف آن که به دنبال بررسی رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان است «کاربردی» بوده و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمره تحقیقات «توصیفی» (غیر آزمایشی) و از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد. هدف روش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدودتغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.