موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): احمد، وفائی

Loading

چکیده

خدمات جستجو و نجات دریایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که منجر به کنترل و نظارت بر وضعیت اضطرار، برقراری ارتباط، انجام هماهنگی­های لازم در خصوص جستجو و نجات افراد از جمله ارائه توصیه­ها و خدمات فوریت­های پزشکی یا نقل و انتقال افراد سانحه­ دیده با بهره ­گیری از امکانات و تجهیزات خصوصی و دولتی از جمله کشتی­­ها، هواپیماها، بالگردها و سایر تجهیزات مورد نیاز و انجام اقدامات ضروری به­منظور جلوگیری و کاهش عوارض ناشی از سوانح دریایی می­ گردد. تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه­ای- میدانی صورت گرفت، به بررسی دیدگاه دو گروه از افراد در مورد ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی در آب­های استان بوشهر پرداخته است که گروه اول افرادی هستند که در موقعیت اضطرار دریایی قرار گرفته­اند و گروه دوم کارشناسان جستجو و نجات دریایی، افسران مراکز جستجو و نجات دریایی، فرماندهان و پرسنل شناورهای ناجی می­باشند. گردآوری اطلاعات با توزیع دو پرسش­نامه متفاوت با اعتبار و روایی مناسب، بین دو گروه توزیع گردیده و با استفاده از نرم ­افزار اس­ پی ­اس ­اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهند که از دید افراد قرارگرفته در شرایط اضطرار دریایی بین مولفه­های رضایت از کلیه عملکردهای خدمات جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین ارائه این خدمات از دید کارشناسان جستجو و نجات دریایی، افسران مراکز جستجو و نجات دریایی و فرماندهان و پرسنل شناورهای ناجی، در سطح مطلوبی است.

کلیدواژه‌ها: جستجو و نجات دریایی، رضایت­ سنجی، عملکرد، بندر بوشهر

خدمات جستجو و نجات دریایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که منجر به کنترل و نظارت بر وضعیت اضطرار، برقراری ارتباط، انجام هماهنگی­های لازم در خصوص جستجو و نجات افراد از جمله ارائه توصیه­ها و خدمات فوریت­های پزشکی یا نقل و انتقال افراد سانحه­دیده با بهره­گیری از امکانات و تجهیزات خصوصی و دولتی از جمله کشتی­­ها، هواپیماها، بالگردها و سایر تجهیزات مورد نیاز و انجام اقدامات ضروری به­منظور جلوگیری و کاهش عوارض ناشی از سوانح دریایی می­گردد.