موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): داود، بهادری

Loading

چکیده

رقابت فشرده در صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری برای جذب هرچه بیشتر کالا، کشتی و کانتینر، و ضرورت پیش­ بینی بازارها برای شناخت دقیق موقعیت‌های بالقوه و ارزیابی سرمایه‌گذاری­ها در اقتصاد یک بندر بعنوان جزیی از این صنعت، ارتباط مستقیمی با متغیرها یا عوامل مرتبط برون و درون بندری دارد. با توجه به افزایش استفاده از کانتینر در تجارت ملی و بین‌المللی، پیش­بینی حجم ترافیک کانتینری بندر بوشهر بعنوان دومین بندر کانتینری کشور در سال 1404 جهت برنامه‌ریزی، توسعه و سرمایه­ گذاری‌های لازم در بخش کانتینری آن بندر، موضوع این پژوهش می­باشد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی روندها و رویدادهای صورت گرفته در حوزه‌های اقتصاد، تجارت و حمل‌ونقل دریایی، بندر و پسکرانه و با استفاده از روش سناریو و رگرسیون، حجم ترافیک کانتیری بندر بوشهر و وضعیت آینده‌های قابل تصور با مد نظر داشتن عوامل درونی و پیش‌بینی عوامل بیرونی مربوطه بسط داده شود. نتایج حاصله از طرح سناریوهای مطرح شده نشان می­دهد که کل تقاضای کانتینری بندر بوشهر بر مبنای مدل عمومی تعریف شده در سال 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه به ترتیب 1148904، 517277، 261296 TEU خواهد بود. همچنین، تعداد اسکله‌ها، گنتری کرین‌ها، ریچ استاکرها و کشنده‌ها و همچنین متراژ محوطه کانتینری در صورت بروز برخی از سناریوهای مطرح شده، پاسخگوی تقاضاهای ترافیک کانتینری آن بندر در سال 1404 نمی‌­باشد.

کلیدواژه‌ها: حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد بندر، ترافیک کانتینر، پیش‌بینی تقاضا، سناریو

رقابت فشرده در صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری برای جذب هرچه بیشتر کالا، کشتی و کانتینر، و ضرورت پیش­ بینی بازارها برای شناخت دقیق موقعیت‌های بالقوه و ارزیابی سرمایه‌گذاری­ها در اقتصاد یک بندر بعنوان جزیی از این صنعت، ارتباط مستقیمی با متغیرها یا عوامل مرتبط برون و درون بندری دارد.