موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مهدی، عمواحمدی

Loading

چکیده

کشور ایران با توجه به سابقه تاریخی کشتیرانی و دریانوردی از قدیمی‌ترین کشورهای فعال جهان در این حیطه محسوب می‌شود و از ناوگان قابل توجهی در منطقه خاورمیانه و تا حدی در دنیا برخوردار است. افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از 25 سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم تحت پرچم ایران، در سنوات اخیر در کنار وجود تقاضا برای بازیافت کشتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش با اهمیت جلوه گر نموده است. چندین درخواست رسمی برای اوراق کشتی توسط شرکت‌های معتبر داخلی و تعداد زیادی انجام غیررسمی اوراق کشتی در سال‌های اخیر در جنوب کشور نشان از وجود ظرفیت‌های داخلی و خارجی در این رابطه دارد.

در این تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر پیاده‌‌سازی صنعت اوراق کشتی در ایران (مورد کاوی استان بوشهر) می‌پردازد، جنبه‌های متفاوت استقرار صنعت اوراق کشتی و آثار و تبعات آن بررسی شده است. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش در برگیرنده 38 پرسش می‌باشد که به کمک آن، و به کمک طیف چند گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های جامعه آماری اندازه‌گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردیده است.پژوهش حاضر، شامل مدیران، کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل محیط زیست استان بوشهر و تکنسین‌ها و فعالان داک‌های ساخت و تعمیرات کشتی در سطح استان می‌باشد.با توجه به تایید تمام فرضیات، از حیث رتبه‌بندی عوامل با استفاده از آزمون فرید من، نتایج این پژوهش حاکی از این است که عوامل نیروی کار، رقبا و موقعیت جغرافیایی بالا‌ترین اولویت را دارا می‌باشند. وجود موانع زیست محیطی (ازجمله عدم قوانین و مقررات داخلی مناسب و شرایط حساس زیست محیطی استان بوشهر) جزو عوامل بازدارنده ایجاد این صنعت و وجود حجم قابل توجه‌ای از شناور‌های دارای شرایط بازیافت در سطح استان و استان‌های ساحلی همجوار، وجود نیروی کار فراوان و موقعیت مناسب جغرافیای استان بوشهر در سطح منطقه از جمله عوامل محرک و مثبت برا‌ی ایجاد این صنعت معرفی گردید و در نهایت راهکارها و شیوه‌های برای ایجاد این صنعت در استان بوشهر با توجه به مزیت‌ها و محدودیت‌های موجود ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها: صنعت بازیافت کشتی،عوامل اقتصادی،عوامل زیست محیطی، استان بوشهر

کشور ایران با توجه به سابقه تاریخی کشتیرانی و دریانوردی از قدیمی ترین کشورهای فعال جهان در این حیطه محسوب می شود و از ناوگان قابل توجهی در منطقه خاورمیانه و تا حدی در دنیا برخوردار است. افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از 25 سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم تحت پرچم ایران، در سنوات اخیر در کنار وجود تقاضا برای بازیافت کشتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش با اهمیت جلوه گر نموده است.