موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سید محمد حسین، تائب موسوی

Loading

چکیده

در شبکه حمل­ و نقلی تأثیر متقابل میان مدهای مختلف حمل­ و نقلی با اهداف مختلف سفر آن­ها، می‌­تواند وضعیت دشواری را ایجاد نماید. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقا حمل­ و نقل هوشمند کالا است. سیستم حمل­ و نقل هوشمند، فرصتی برای ارتقا وضع موجود شبکه حمل­ و نقلی را فراهم می­ سازد و با توجه به زیرساخت­های موجود راه­‌های فعلی، ظرفیت اضافه ­ای را تولید می­ نماید. همچنین، استفاده از حمل ­ونقل هوشمند کالا می­ تواند به افزایش­ امنیت و ایمنی سفر و محموله کالا و کاهش تأثیرات منفی بر شبکه حمل ­و نقلی شهری منجر گردد. آن­چه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­ گیرد، بررسی امکان تطبیق شرایط حمل­ و نقل هوشمند کالا، برای راه­های کشور و نیز به‌ طور بخصوص حمل­ و نقل هوشمند کالا بوسیله وسایل نقلیه سنگین بندر امیرآباد است. جهت نیل به این هدف، راهکارهای ممکن برای ارتقا حمل و ­نقل کالای این بندر، مورد مطالعه قرار می­ گیرد و از طریق روش­‌های تصمیم­ گیری چند معیاره سلسله‌مراتبی تحلیلی(AHP)، مناسب­ترین راهکارها انتخاب می­ گردد. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که از بین راهکارهای هوشمند­سازی، توزین در حال حرکت وسایل نقلیه سنگین، بیشترین اولویت را داشته و پس از آن سیستم نوبت­دهی هوشمند برای ورود به بندر، مانیتورینگ وضعیت کالا، استفاده از سیستم شناسایی خودکار و سیستم برنامه‌ریزی مسیر اولویت یافتند.

کلیدواژه‌ها: حمل­ و نقل کالا، هوشمند سازی، بندر امیرآباد، روش تحلیل سلسله‌مراتبی، .AHP

در شبکه حمل­ و نقلی تأثیر متقابل میان مدهای مختلف حمل­ و نقلی با اهداف مختلف سفر آن­ها، می‌­تواند وضعیت دشواری را ایجاد نماید. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقا حمل­ و نقل هوشمند کالا است. سیستم حمل­ و نقل هوشمند، فرصتی برای ارتقا وضع موجود شبکه حمل­ و نقلی را فراهم می­ سازد و با توجه به زیرساخت­های موجود راه­‌های فعلی، ظرفیت اضافه ­ای را تولید می­ نماید.