موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): بهنام، احمدزادی

Loading

چکیده

رادارهای مراقبت هوایی غالبا در سیستمهای نظامی وتجاری برای زیرنظرگرفتن رفت و آمدهای هواپیمای نظامی یا تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سامانه نیز همچون دیگر سامانه‌های مخابراتی دچار خطا و اشتباه در عملکرد خود می‌شوند. یکی از خطاهایی که ممکن است عملکرد این رادار را مختل نماید تاثیر زمین و اشیاء اطراف رادار برروی الگوی تشعشعی آنتن می‌باشد. عموما زمین و اشیاء اطراف رادار باعث ایجاد نقاط کور (null) درالگوی تشعشعی آنتن رادار می‌گردد. این نقاط کور نیز باعث کاهش سطح گیرندگی رادار شده و این بدین معنی است که احتمال آشکارسازی اهداف توسط رادار کاهش پیدا می‌کند که به نوبه خود ممکن است خسارتهایی به بارآورد. هدف از اجرای پروژه محاسبه زوایای کور رادار بوده که بتوان با راهکارهایی این زوایا را به حداقل رسانده و هم در این زوایا به صحت داده‌ها اعتماد لازم را داشته باشیم.

در این پایان نامه کارهای زیر انجام شده است:

1 - پارامترهای تاثیرگذار بر الگوی تشعشعی آنتن مورد مطالعه اولیه گرفته است.

2- با نرم‌افزارهای شبیه ساز آنتن مثل FEKO آشنایی لازم حاصل شده است.

3- مدل‌‌سازی زمین و اشیاء اطراف آنتن مورد بررسی قرار گرفته است.

4- مسئله از روش Physical Optic و UTD حل شده است.

5- راهکارهای مناسب جهت مقابله با نقاط کور آنتن رادار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: رادار، مراقبت هوایی، آنتن بازتابی، الگوی تشعشعی، پرتو بادبزنی، صفرهای پترن آنتن، اثر زمین.

رادارهای مراقبت هوایی غالبا در سیستمهای نظامی وتجاری برای زیرنظرگرفتن رفت و آمدهای هواپیمای نظامی یا تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سامانه نیز همچون دیگر سامانه‌های مخابراتی دچار خطا و اشتباه در عملکرد خود می‌شوند. یکی از خطاهایی که ممکن است عملکرد این رادار را مختل نماید تاثیر زمین و اشیاء اطراف رادار برروی الگوی تشعشعی آنتن می‌باشد.