موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مرتضی، خوش زمهریر

Loading

چکیده

بررسی میزان رضایت مندی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی از عملکرد روابط عمومی سازمان از جمله اهداف این پژوهش به‌ شمار می‌آید. روابط عمومی به عنوان یک کلیدی در سازمان وظایف مهمی را به عهده دارد که یکی از آن‌ها آگاهی و روشن ساختن افکار عمومی در خصوص وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف سازمان و نیز انتشار اطلاعات واقعی سازمان به مخاطبان ذیربط و هم چنین کسب افکار آن‌ها به‌ منظور ایجاد حسن تفاهم و کنش متقابل است. بنابراین اصلی‌ترین مسئله برای واحد روابط عمومی در قدم نخست کسب اعتبار و جلب اعتماد افکار عمومی یا همان مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد. چون در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به ثمر نخواهد رسید و هر تلاشی در این راستا به بن بست می‌رسد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان بنادرودریانوردی اعم از مدیران،کارشناسان و کارکنان است که تعداد جامعه آماری بالغ بر500 نفر (مرد و زن) می‌باشند، که در نهایت 367 نفر در دسترس بودند. پس از انجام نظر سنجی و استخراج داده‌ها، نتایج بین متغیرها نشان داد که اکثریت پاسخگویان تا حدی با عملکرد و فعالیت‌های روابط عمومی سازمان آشنا هستند و به آن اعتماد دارند. آن‌ها معتقدند روابط عمومی سازمان در زمینه اطلاع‌رسانی تا حدی مسائل را به صورت شفاف بیان می‌کند و در زمینه برگزاری در نمایشگاه‌های مرتبط، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ملی با موضوع صنعت حمل‌ونقل دریایی، انعکاس اخبار به روز از طریق سایت‌های خبری و در زمینه تقدیر از بازنشستگان و خانواده‌های آنان تا حدی موفق عمل کرده است.

بررسی میزان رضایت مندی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی از عملکرد روابط عمومی سازمان از جمله اهداف این پژوهش به‌ شمار می‌آید. روابط عمومی به عنوان یک کلیدی در سازمان وظایف مهمی را به عهده دارد که یکی از آن‌ها آگاهی و روشن ساختن افکار عمومی در خصوص وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف سازمان و نیز انتشار اطلاعات واقعی سازمان به مخاطبان ذیربط و هم چنین کسب افکار آن‌ها به‌ منظور ایجاد حسن تفاهم و کنش متقابل است.