موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): یحیی، نریمی

Loading

چکیده

اهمیت صنایع غذایی به‌ خصوص تجارت غلات در سطح جهان موجب شده است که این شاخه از تجارت موقعیت خاص و استراتژیکی برای کشورها فراهم آورد ونقش مهمی در دوستی بین ملت‌ها و برقراری صلح پایدار ایفا نماید. عواملی همچون افزایش تقاضا به جهت ناهمگونی آهنگ رشد جمعیت و تولید، افزایش درآمد سرانه و رشد جمعیت در چین، هند و کشورهای خاورمیانه، اعمال سیاست‌های محدودیت کننده صادراتی و وارداتی، استفاده از برخی غلات در صنایعی نظیر تولید سوخت سازگار با محیط زیست، افزایش هزینه‌های حمل ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، کاهش سطح ذخایر جهانی، نوسانات ارزش دلار آمریکا و عدم مدیریت صحیح در شبکه تأمین و لجستیک از عوامل مهم نوسانات و افزایش قیمت جهانی غلات می‌باشد. عبور کریدورهای مهم ترانزیتی در قلمرو ایران، و دسترسی سریع و آسان به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و دریایی خزر و واقع شدن بین این دو منطقه راهبردی موجب شده است، کشور ایران به عنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه، ارزان، قابل دسترس و ایمن برای ترانزیت غلات به بازارهای هدف در حوزه خلیج فارس و کشورهای آفریقای جنوبی باشد. به‌ منظور انجام این پژوهش اطلاعات لازم در خصوص شاخص‌ها و پتانسیل‌های بنادر بازرگانی در جنوب کشور که در ترانزیت غلات نقش داشته، با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان متخصص جمع‌آوری و سپس از طریق پرسشنامه توزیع شده بین این جامعه آماری شاخص‌ها وزن دهی شدند و به کمک نرم‌افزار Spss بنادری که پتانسیل‌های لازم جهت ترمینال ترانزیت غلات را دارند مشخص نموده و در مرحله بعد با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice درجه اهمیت و اولویت هر یک از این شاخص‌ها را تعیین کرده و درصد میزان تاثیرپذیری و جذب هر یک از بنادر نسبت به این شاخص‌ها را به دست آورده و بندر بهینه جهت ترمینال ترانزیت منطقه‌ای غلات تعیین شده است. نتایج نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد که بنادر امام خمینی، بندر عباس و بندر چابهار پتانسیل‌های لازم را به‌ منظور ترمینال ترانزیت غلات دارا می‌باشند ونتایج نرم‌افزار Choice Expert نشان می‌دهد که اهمیت شاخص پسکرانه‌های ریلی و جاده‌ای 35.6%، ظرفیت نگهداری 26.9%، اسکله غلات 18.6%، تجهیزات 11.1% و فاصله تا بنادر شمالی 7.9% می‌باشد و میزان جذب شاخص‌های تاثیرگذار در ترانزیت غلات در بندر امام خمینی 46.5%، بندر عباس 27% و بندر چابهار 9.9% و بندر خرمشهر 9.5% و بندر بوشهر 7.1% بوده و بندر امام خمینی نسبت به بنادر دیگر از اولویت و درجه اهمیت بیشتری برای ترمینال منطقه‌ای ترانزیت غلات برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ترانزیت-ترانزیت داخلی-ترانزیت خارجی-بندر-بندر ترانزیتی-غلات –سیلو

اهمیت صنایع غذایی به‌ خصوص تجارت غلات در سطح جهان موجب شده است که این شاخه از تجارت موقعیت خاص و استراتژیکی برای کشورها فراهم آورد ونقش مهمی در دوستی بین ملت‌ها و برقراری صلح پایدار ایفا نماید. عواملی همچون افزایش تقاضا به جهت ناهمگونی آهنگ رشد جمعیت و تولید، افزایش درآمد سرانه و رشد جمعیت در چین، هند و کشورهای خاورمیانه، اعمال سیاست‌های محدودیت کننده صادراتی و وارداتی، استفاده از برخی غلات در صنایعی نظیر تولید سوخت سازگار با محیط زیست، افزایش هزینه‌های حمل ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، کاهش سطح ذخایر جهانی، نوسانات ارزش دلار آمریکا و عدم مدیریت صحیح در شبکه تأمین و لجستیک از عوامل مهم نوسانات و افزایش قیمت جهانی غلات می‌باشد .