موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سيدحسام الدين، موسوی

Loading

چکیده

ضرورت بقای هر سازمانی این است که مشتریانش را حفظ کرده و از اتلاف منابع برای جذب دوباره مشتریان بپرهیزد. نتایج بررسی­ها نشان می­ دهد که به‌ طور معمول سازمان­ها هرساله نزدیک به 20 تا 40 درصد از مشتریان خود را از دست می‌­دهند.

هدف کلی این تحقیق تبیین نرخ واردات و صادرات مشتریان از طریق سفارشی ­سازی خدمات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (شهرستان بندرانزلی) است.روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری داده ­ها میدانی و ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان(صادر کنندگان و وارد کنندگان) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (شهرستان بندرانزلی) است. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 384 نفر است که تعداد 425 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه ­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 410 پرسشنامه از مشتریان جمع­ آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در با 95% سطح اطمینان، بین بین سفارشی‌‌سازی خدمات و میزان صادرات و واردات ارتباط وجود دارد. همچنین رضایت مشتری و اعتماد مشتری، رابطه بین سفارشی‌‌سازی خدمات و صادرات و واردات را میانجی ­گری می­ کند.

کلیدواژه‌ها: سفارشی­‌‌سازی خدمات، صادرات و واردات، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

هدف کلی این تحقیق تبیین نرخ واردات و صادرات مشتریان از طریق سفارشی ­سازی خدمات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (شهرستان بندرانزلی) است.روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری داده ­ها میدانی و ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان(صادر کنندگان و وارد کنندگان) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (شهرستان بندرانزلی) است.