موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): رضا، سفاری

Loading

چکیده

شاخص‌های متعددی به‌ منظور تعیین عملکرد و کارآیی و همچنین ارزیابی موقعیت هر بندر نسبت به بنادر دیگر تعریف شده که به‌ طور مستمر از سوی مدیران بنادر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان این شاخص‌ها، مدیریت و به کارگیری پرسنل متخصص، کار آزموده، سالم و با انگیزه و مهمتر از همه توجه به ارتقا و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت مکمل اصلی و ضامن موفقیت بنادر در رقابت بر سر کالا و سرمایه است. لذا در این پژوهش تلاش گردیده است با توجه به مسائل و مشکلات رایج کارگران خن کار در بنادر کشور از جمله نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب، تجهیزات ایمنی کافی، فقدان آموزشهای ایمنی لازم، پائین بودن حقوق و دستمزد و سایر مشکلات مشابه اقدام به شناسایی نقاط ضعف‌ها و تلاش در جهت حل این مشکلات صورت پذیرد که این امر با استفاده از تهیه پرسش نامه و رتبه‌بندی هر یک از عوامل فوق با استفاده از مدل ANP و به کارگیری نرم‌افزارSupper decision صورت پذیرفته است. در این پژوهش که با مطالعه موردی در خصوص کارگران خن کار در بندر امام خمینی (ره) انجام پذیرفته است، سعی شده تا با توجه به الزامات قوانین کارگری کشور در مناطق ویژه اقتصادی و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق ویژه اقتصادی کشور اقدام به ارائه راهکارهایی مدون جهت بهبود شرایط کاری و معیشتی این کارگران گردد. بر اساس نتایج به دست آمده براساس هدف اصلی پژوهش، از میان معیارهای اصلی پرسش نامه معیار پوشش بیمه‌ای کارگران با وزن نرمال 0.181 در اولویت اول و در میان زیر معیارها نیز، زیر معیار پرداخت حقوق به موقع کارگران پس از هر روز کاری با وزن نهایی 0.0618 در اولویت اول قرار گرفت. همچنین مطابق نتایج بدست آمده مشخص گردید که با انتقال مسئولیت تأمین نیروهای کارگران خن کار از انجمن صنفی کارگران به شرکت‌ها و تعاونی‌های تأمین نیروی انسانی که می‌بایست مطابق با قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی زیر نظر اداره اشتغال فعالیت نمایند می‌توان گامی موثر در جهت هماهنگ‌‌سازی قوانین مطابق با قوانین سازمان جهانی کار و همچنین بهبود شرایط کارگران خن کار در این بندر و نیز سایر بنادر کشور برداشت.

کلیدواژه‌ها: کارگران خن کار، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی

شاخص‌های متعددی به‌ منظور تعیین عملکرد و کارآیی و همچنین ارزیابی موقعیت هر بندر نسبت به بنادر دیگر تعریف شده که به‌ طور مستمر از سوی مدیران بنادر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان این شاخص‌ها، مدیریت و به‌کارگیری پرسنل متخصص، کار آزموده، سالم و با انگیزه و مهمتر از همه توجه به ارتقا و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت مکمل اصلی و ضامن موفقیت بنادر در رقابت بر سر کالا و سرمایه است.