موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علیرضا، فندرسکی

Loading

چکیده

باتوجه به اهمیت تدوین استراتژِی1 در سازمان‌ها و خصوصا درسازمان‌هایی که دربازاررقابتی قراردارند تدوین استراتژی دربزرگترین بندرشمال کشور بااراضی منحصربفرد و موقعیت ویژه در کریدور شمال جنوب مورد توجه قرار گرفت که ابتدانقاط ضعف بندر در محیط داخلی مورد بررسی قرار گرفت و تعیین گردید و سپس در محیط خارجی فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شد و توسط خبرگان اولویت‌بندی گردید.

امروزه سازمان­ها و شرکت­های صنعتی از لحاظ مدیریتی و برنامه ­ریزی با شرایطی متغیر روبرو هستند. از آنجایی که در برنامه ­ریزی استراتژیک به نظرات و آراء مدیران ارشد و کارشناسان سازمان نیاز بیشتری است، در این پژوهش نیز سعی شده است که از نظرات تمامی کارشناسان و مدیران ارشد و اجرایی بندرامیرآباد در مراحل مختلف استفاده شود تا هم با مشکلات و راه­حل­های موجود به صورت دقیق و کارشناسانه برخورد شود، و هم ضمانت اجرای آن با حمایت این افراد تضمین شده باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است که به صورت میدانی توزیع و جمع‌آوری گردید لذا ابتدا پرسشنامه شماره 1 توزیع شد و از اطلاعات بدست آمده پرسشنامه شماره 2 تدوین شد که مجددا در اختیار مدیران قرار گرفت که در نهایت مشخص شد شرکت در حالت رشد قرار دارد و به همین خاطر از استراتژی رشد استفاده شد که در نهایت این نتیجه حاصل گردید که بندر بایدباارائه خدمات بندری باقیمت وکیفیت بهتر وافزایش صادرات سهم بازار خود را گسترش تا مانع ورود رقبا گردد.

کلیدواژه‌ها: تدوین استراتژی- فرصت- تهدید _ ضعف – قوت


↑ [1] Steratgy formolation
باتوجه به اهمیت تدوین استراتژِیSteratgy formolation در سازمان‌ها و خصوصا درسازمان‌هایی که دربازاررقابتی قراردارند تدوین استراتژی دربزرگترین بندرشمال کشور بااراضی منحصربفرد و موقعیت ویژه در کریدور شمال جنوب مورد توجه قرار گرفت که ابتدانقاط ضعف بندر در محیط داخلی مورد بررسی قرار گرفت و تعیین گردید و سپس در محیط خارجی فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شد و توسط خبرگان اولویت‌بندی گردید.