موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عبدالرضا، گلباغی

Loading

چکیده

در این تحقیق اثر نقش محافظه کاری حسابداری در پیش‌بینی‌های جانبدارانه مدیریت در جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی احمد و دولمن (2012)، موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز مدل‌ها از میان شرکت­هایی جمع ­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1390 – به مدت 10 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‌های این تحقیق حاکی از عدم رابطه بین محافظه­ کاری حسابداری و خوش ­بینی مدیریت است.

کلیدواژه‌ها: خوش بینی، محافظه کاری، بورس، رگرسیون

در این تحقیق اثر نقش محافظه کاری حسابداری در پیش‌بینی‌های جانبدارانه مدیریت در جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی احمد و دولمن (2012)، موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت.