موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مرتضی، تاری وردی

Loading

چکیده

بنادر دروازه تعامل دریا و ساحل هستند. کشتی‌ها از طریق بنادر کالاها را به مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان می‌رسانند. بر اساس گزارش آنکتاد حدود 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد. سهم حمل‌ونقل دریایی در کشور ما نیز بیش از این درصد برآورد شده است. برای ورود و خروج کشتی‌ها به‌ طور ایمن به بنادر نیاز به تأمین عمق مناسب است که لایروبی و تجهیزات آن این مهم را انجام می‌دهند. یک پروژه لایروبی در اشتراک با دیگر عملیات مهندسی عمران، دارای یک سری مراحل است. این مراحل، ضرورتاً تدارک دیده شده است تا هزینه‌ها را در خلال جمع‌آوری اطلاعات و تحویل آن‌ها، بهینه نماید. در کارهای ساخت وساز دریایی میزان لایروبی بخش عمده‌ای از مجموع کار است، بااین وجود در حال حاضر توجهی که به عملیات لایروبی در اسناد لایروبی می‌شود، ناکافی است. از این رو با انتخاب اهداف و تهیه اسناد قرارداد اعم از توضیح دقیق کاری که می‌بایست انجام شود، شرایطی که تحت آن باید کار صورت پذیرد (شرایط خصوصی)، تهیه یک شیوه پرداخت مناسب و منصفانه برای کار و همچنین تقسیم خطرات احتمالی (شناسایی و تقلیل ریسک‌ها و تهدیدات) می‌توان یک قرارداد را به‌ طور رضایت بخش تهیه نمود. به همین دلیل لازم است با شناخت دقیق این قراردادها و عوامل مؤثر بر آن‌ها شرایط مناسبی برای تسهیل اجرای آن‌ها فراهم آورد. کاربرد این شیوه قراردادها در بنادر کشور با برخی مشکلات روبرو است که ناشی از شرایط پیچیده و همچنین فقدان سازوکارهای یکپارچه و قراردادهای واحد است. این مشکلات که به‌ طور عمده ناشی از نبود چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه برای این قراردادها است باعث ایجاد اختلال درروند اجرای این نوع قراردادها در کشور شده است. در این پژوهش باهدف تدوین ساختار مناسبی برای اجرای این نوع قراردادها در کشور، تمام ریسک‌های مرتبط با آن‌ها بر اساس استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه موردبررسی قرارگرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن‌ها پیشنهادشده است. همچنین به موارد مهمی که لازم است در یک نوع قرارداد آورده شود (با توجه به قوانین موجود) اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها: لایروبی، هیدروگرافی، قراردادهای لایروبی، ریسک، مدیریت ریسک، گستره دانش مدیریت پروژه

بنادر دروازه تعامل دریا و ساحل هستند. کشتی‌ها از طریق بنادر کالاها را به مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان می‌رسانند. بر اساس گزارش آنکتاد حدود 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد. سهم حمل‌ونقل دریایی در کشور ما نیز بیش از این درصد برآورد شده است. برای ورود و خروج کشتی‌ها به‌ طور ایمن به بنادر نیاز به تأمین عمق مناسب است که لایروبی و تجهیزات آن این مهم را انجام می‌دهند.