موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): نبی اله، فرجی

Loading

چکیده

در دهه­‌های گذشته پدیده اندرکنش اسکلت خاک با موج، توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک دریایی و مهندسین ساحلی را به خود جلب کرده است که یکی از دلایل آن، خرابی سازه ­های دریایی مثل؛ خطوط لوله، مخازن، پایه ­ها و اسکله­‌ها، موج­شکن و غیره به­ دلیل ناپایداری بستر دریا ناشی از موج در مجاورت این سازه­‌ها می­ باشد. واکنش خاک بستر دریا که در معرض امواج پیشرونده قرار دارد در تحلیل و طراحی سازه­‌های دریایی نقش مهمی را داراست. یک سیمای از این واکنش؛ که در رسوبات غیر چسبنده ملاحظه می­ شود، قابلیت ناپایداری بستر دریا در نتیجه ایجاد فشار منفذی در خاک، به علت عمل دوره ­ای امواج می­ باشد. تحت اثر بارگذاری امواج، هم فشارهای حفره­ای گذرا و هم فشارهای حفره ­ای پسماند در بستر دریا ایجاد می­ گردد. فشارهای حفره­ای گذرا از پاسخ ترکیبی اسکلت خاک و آب منفذی به بارهای موج ایجاد می­ شوند. فشار آب منفذی پسماند توسط تنش­های برشی دوره ­ای ایجاد می­ شوند که این تنش­ها در نتیجه فشارهای دینامیکی موج به­ وجود می­ آیند. در این پژوهش، روشی جهت محاسبه تنش­ها، فشارهای آب منفذی و همچنین عمق روانگرائی ناشی از فشار آب منفذی پسماند ارائه گردید. برای محاسبه فشار آب منفذی گذرا و تنش‌های ناشی از گذر موج بر بستر دریا از نرم­ افزار FLAC استفاده و نتایج حاصل از این روش با راه­ حل یاماموتو-مادسن مقایسه گردید. فشار آب منفذی پسماند؛ با سازوکاری شبیه زلزله، با استفاده از روش اجزاء محدود در عمق بستر دریا محاسبه و عمق روانگریی مشخص گردید. راه‌حلی ترمیمی جهت پیشگیری از امکان وقوع روانگرایی نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: امواج آب، فشار آب منفذی، روانگرایی، تنش برشی دوره ­ای.

در دهه­‌های گذشته پدیده اندرکنش اسکلت خاک با موج، توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک دریایی و مهندسین ساحلی را به خود جلب کرده است که یکی از دلایل آن، خرابی سازه ­های دریایی مثل؛ خطوط لوله، مخازن، پایه ­ها و اسکله­‌ها، موج­شکن و غیره به­ دلیل ناپایداری بستر دریا ناشی از موج در مجاورت این سازه­‌ها می­ باشد. واکنش خاک بستر دریا که در معرض امواج پیشرونده قرار دارد در تحلیل و طراحی سازه­‌های دریایی نقش مهمی را داراست.