موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سروش، امیری

Loading

چکیده

در این تحقیق ستونی مرکب از دو نیمرخ IPE200 با ورق پوششی و تیری متشکل از تیر آهن IPE270 منظور شده، اتصال آن­ها طراحی و توسط برنامه ANSYS مدل‌‌سازی می­ شود. سپس منحنی هیسترزیس تحت بارگذاری استاندارد AISC برای حالت­های زیر رسم می­ گردد.

1 – اتصال فقط با ورق پوششی

2- اتصال با سخت کننده ورق میانی

3- استفاده از ورق کناری

استفاده از تیرهای I شکل و ستون­های دوبل در سازه­‌های فولادی در ایران بسیار متداول بوده و نقطه ضعف اساسی این سازه­ها اتصالات آن­ها می­ باشد. برای اصلاح و بهینه ­سازی اتصالات صلب تیرهای I شکل به ستون­های دوبل استفاده از روش­هایی به صورت فقط با ورق پوششی، اتصال با سخت کننده ورق میانی و استفاده از ورق کناری توصیه می­ شود. به‌ منظور بررسی رفتار غیر خطی سیستم اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از موارد نامبرده شده یک مدل سه بعدی به‌ روش اجزا محدود تحت اثر بارگذاری AISC مورد تحلیل قرار گرفته می­ شود. نتایج بدست آمده از تحلیل­های انجام شده نشان می‌­دهند که اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از حالت­های یاد شده دارای مقاومت و شکل­‌پذیری مناسب بوده و می­ توان از آن برای مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها: اتصال صلب، منحی هیسترریس، تمودار لنگر چرخش، ورق کناری، سخت کننده ورق میانی

در این تحقیق ستونی مرکب از دو نیمرخ IPE200 با ورق پوششی و تیری متشکل از تیر آهن IPE270 منظور شده، اتصال آن­ها طراحی و توسط برنامه ANSYS مدل‌‌سازی می­ شود. سپس منحنی هیسترزیس تحت بارگذاری استاندارد AISC برای حالت­های زیر رسم می­ گردد. 1 – اتصال فقط با ورق پوششی 2- اتصال با سخت کننده ورق میانی 3- استفاده از ورق کناری