موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حجت، خسروی

Loading

چکیده

جمهوری اسلامی ایران دارای بیش از 5300 کیلومتر مرز دریایی می‌باشد و بیش از 92 درصد صادرات و واردات کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد. بنابراین حمل‌ونقل دریایی شریان حیاتی اقتصاد کشور به‌ حساب می‌آید. همه ساله شاهد سوانح دریایی زیادی در کشور می‌باشیم که از بین رفتن اموال، کشتی‌ها، شناورها و صدمات فیزیکی و جانی اشخاص از اثرات این سوانح می‌باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی شناسایی عوامل موثر بر بازگردانی و ارزیابی این عوامل در آب‌های کشورمان بوده است که در دو مرحله این تحقیق انجام شد. در مرحله اول از طریق مصاحبه، مقالات، کتب و دستورالعمل‌های بین‌المللی، عوامل شناسایی گردیده و سپس در قالب پرسشنامه­ای 9 سؤالی در میان 50 نفر نمونه تحقیق پخش گردیده تا وضعیت این عوامل در کشورمان بررسی شود. با توجه به نتایج آزمون کشیدگی مشخص گردید که داده‌ها نرمال می‌باشد؛ بنابراین از آمار پارامتریک و آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. در این تحقیق 9 فاکتور وجود افراد حرفه‌ای و آشنا به قوانین دریا در تیم بازگردانی، تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی، بهره‌گیری از یک تیم حرفه­‌ای در مهندسی بازگردانی، وجود شناورهای خاص برای دسترسی فوری به محل و یدک کش برای عملیات یدک­ کشی، داشتن تجهیزات کاری مناسب همچون ژنراتور، کمپرسور، تجهیزات مورد نیاز برای آلودگی زدایی، افراد دوره گذرانده و آموزش دیده، چارت سازمانی مناسب و دستورالعمل کاری به عنوان عوامل موثر بر عملیات بازگردانی شناسایی شدند. بررسی این فاکتورها در کشور ما نشان داد که در تمامی این 9 فاکتور شرکت‌های بازگردانی کشور دارای ضعف و مشکل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: حمل‌ونقل دریایی، کنوانسیون بازگردانی1989، عملیات بازگردانی

جمهوری اسلامی ایران دارای بیش از 5300 کیلومتر مرز دریایی می‌باشد و بیش از 92 درصد صادرات و واردات کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد. بنابراین حمل‌ونقل دریایی شریان حیاتی اقتصاد کشور به‌ حساب می‌آید. همه ساله شاهد سوانح دریایی زیادی در کشور می‌باشیم که از بین رفتن اموال، کشتی‌ها، شناورها و صدمات فیزیکی و جانی اشخاص از اثرات این سوانح می‌باشند.