موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عليرضا، رهبر

Loading

چکیده

موضوع تصمیم ­گیری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون­های بین­المللی در شرایط زمانی خاص، همیشه یکی از دغدغه ­های کشورها بوده است. یکی از کنوانسیون­های بین­المللی دریایی که کشورهای زیادی از جمله کشور عزیزمان ایران به دلایل مختلف تا کنون آن را نپذیرفته و به آن ملحق نشده­اند، کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی موسوم به STCW-F می‌باشد. باتوجه به آمار نگران­ کننده تلفات انسانی ناشی از حوادث شناورهای صیادی در دنیا به لحاظ پایین بودن سطح دانش و صلاحیت خدمه این گونه شناورها، خسارات مالی قابل توجه و همچنین آلودگی محیط زیست دریایی، این کنوانسیون از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. از جانب دیگر عدم آمادگی بسیاری از کشورهای دنیا بدلیل وضعیت خاص جامعه فعال در بخش صیادی، پذیرش این کنوانسیون را با مشکل مواجه ساخته است.

هدف از این تحقیق، بررسی و رتبه­‌بندی عوامل مؤثر در تصمیم­ گیری در خصوص پذیرش کنوانسیون STCW-F و در نهایت کمک به تصمیم­ گیران در این زمینه می­باشد. این تحقیق در پنج فصل شامل کلیات تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده­ها، نتیجه­ گیری و پیشنهادات تهیه و تدوین گردیده است. در مراحل انجام تحقیق ابتدا عوامل تأثیرگذار بر تصمیم­ گیری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظرات کارشناسان مرتبط مشخص شده و سپس این عوامل با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در پایان با انجام مقایسه زوجی، وزن هر یک از آن‌ها جهت کمک به تصمیم‌گیرندگان تعیین گردید. از میان چهارده عامل یا معیار اولیه، نهایتاٌ هفت عامل مهم و مؤثر توسط متخصصان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر اساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در رابطه با پذیرش کنوانسیون STCW-F، عامل «لزوم ارتقا استانداردهای آموزشی و صلاحیت خدمه شناورهای صیادی» بیشترین وزن (0.189) را به خود اختصاص داد و در رابطه با عدم پذیرش کنوانسیون موصوف، عامل «هماهنگی بین ارگان­های ذی­ربط» با وزن 0.299 در رتبه اول قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون STCW-F، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، شناورهای صیادی، تصمیم‌گیری.

موضوع تصمیم ­گیری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون­های بین­المللی در شرایط زمانی خاص، همیشه یکی از دغدغه ­های کشورها بوده است. یکی از کنوانسیون­های بین­المللی دریایی که کشورهای زیادی از جمله کشور عزیزمان ایران به دلایل مختلف تا کنون آن را نپذیرفته و به آن ملحق نشده­اند، کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی موسوم به STCW-F می‌باشد.