موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): عیسی، حسین‌زاده

Loading

چکیده

در پایان نامه حاضر سعی شده است با تکیه بر آمارهای رسمی و علمی و نیز بهره‌گیری از تجارب چندین ساله نگارنده در امر کارشناسی اداره ثبت شناورها، به تحلیل تاثیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی استان هرمزگان پرداخته شود. به‌ دلیل آنکه بیشتر نوسازی ناوگان منجر به تغییر جنس بدنه شناورها از چوبی به فایبرگلاس و فلزی شده است، این مسئله از دیدگاه مهندسی و علمی نیز ارزیابی و مقایسه شده است. عمده نوسازی در بخش شناورهای باری فایبرگلاس صورت پذیرفته است که باعث کاهش آمار حوادث دریایی گردیده است. کاهش آمار کشتی‌های صیادی نیز بیان گر عزم جدی شیلات برای از رده خارج کردن شناورهای فاقد استاندارد است. روند کاهش آمار سفرهای دریایی در بندر لنگه و همخوانی این آمار با روند کاهشی لنج‌های مسافری، بیانگر وابستگی بندر لنگه به لنج‌های مسافری و نیاز این بندر به ناوگان جدید و مدرن است.

کلیدواژه‌ها: شناور سنتی، حمل‌ونقل، ایمنی، نوسازی، فایبرگلاس، اقتصاد دریایی

در پایان نامه حاضر سعی شده است با تکیه بر آمارهای رسمی و علمی و نیز بهره‌گیری از تجارب چندین ساله نگارنده در امر کارشناسی اداره ثبت شناورها، به تحلیل تاثیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی استان هرمزگان پرداخته شود. به‌ دلیل آنکه بیشتر نوسازی ناوگان منجر به تغییر جنس بدنه شناورها از چوبی به فایبرگلاس و فلزی شده است، این مسئله از دیدگاه مهندسی و علمی نیز ارزیابی و مقایسه شده است.