موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): بیژن، یزدانی

Loading

چکیده

بندر لنگه بدلیل موقعیت خاص جغرافیائی از گذشته‌های دور به عنوان یک ایستگاه ترانزیتی بار و مسافر فعالیت می‌نموده است. این فعالیت طی سال‌های گذشته باعث ارتقای انتظارات از آن گردیده، به‌ طوریکه برنامه توسعه آن به اجرا درآمده است. آینده نگری در توسعه بندر، مدیریت آن را بر آن داشته تا پذیرش شناورهای بزرگتری را در طرح توسعه مد نظر داشته باشد، به‌ طوریکه با اجرای اطاله موج شکن شرقی، مساحت حوضچه 28 هکتاری حاصله اجازه تردد شناورهای 7 تا 10 هزار تن را نیز در آینده نزدیک ممکن می‌سازد. در حال حاضر بهره‌برداری حجم زیاد شناورهای سنتی (لنج‌ها) از حوضچه و عدم وجود فضای کافی جهت لنگراندازی آن‌ها منجر به توقف شناور‌ها در تمام سطح حوضچه گردیده است. در طرح توسعه بندر لنگه جانمایی خطوط پهلوگیری بنحوی است که در حوضچه 99 درصد مواقع دارای آرامش (ارتفاع امواج پای اسکله کمتر از 30 سانتی متر) می‌باشند. اما در 1 درصد مابقی مواقع امواجی مانند امواج سهیلی (امواج 180 درجه) که درصد وقوع بسیار پایینی دارند، در تمام سطح بندر شرایط آرامش لازم جهت لنگراندازی لنج‌ها وجود ندارد و پهلوگیری شناورها را مختل می‌سازند. هدف این تحقیق ارائه راه‌حل به‌ منظور ایجاد شرایط بهره‌برداری مناسب در تمامی مواقع سال است. جهت بررسی نفوذ امواج در داخل حوضچه و بررسی میزان ارامش آن از مدل BW از بسته نرم‌افزاری Mike21 استفاده شده است. با توجه به آیین‌نامه ژاپن که برای این بندر درصد مجاز ارتفاع امواج بیش از 0.3 متر را در خطوط پهلوگیری (پای اسکله‌ها) به 2.5 متر، معادل 9 روز در سال محدود می‌کند، با میزان نا آرامی حدود 1 درصد حوضچه، شرایط بهره‌برداری در برابر امواج سهیلی از جهت 180 درجه منظور شده است. در این تحقیق پس از مطالعه شرایط اقلیمی و آب و هوایی بندر لنگه، گزینه‌های مختلف جهت ایجاد آرامش در طول سال با شبیه سازی،ارائه و با انجام بررسی‌های فنی و اجرایی چند گزینه منجمله اجرای دستک و اطاله موج شکن غربی و اجرای موج شکن جدا از ساحل ارائه گردید که در نهایت گزینه مناسب (اجرای موج شکن جدا از ساحل) پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها: موج شکن دور از ساحل، آرامش حوضچه، امواج سهیلی، شبیه‌‌سازی عددی (مدل سازی)

بندر لنگه بدلیل موقعیت خاص جغرافیائی از گذشته‌های دور به عنوان یک ایستگاه ترانزیتی بار و مسافر فعالیت می‌نموده است. این فعالیت طی سال‌های گذشته باعث ارتقای انتظارات از آن گردیده، به ‌طوریکه برنامه توسعه آن به اجرا درآمده است. آینده نگری در توسعه بندر، مدیریت آن را بر آن داشته تا پذیرش شناورهای بزرگتری را در طرح توسعه مد نظر داشته باشد، به ‌طوریکه با اجرای اطاله موج شکن شرقی، مساحت حوضچه 28 هکتاری حاصله اجازه تردد شناورهای 7 تا 10 هزار تن را نیز در آینده نزدیک ممکن می‌سازد. در حال حاضر بهره‌برداری حجم زیاد شناورهای سنتی (لنج‌ها) از حوضچه و عدم وجود فضای کافی جهت لنگراندازی آن‌ها منجر به توقف شناور‌ها در تمام سطح حوضچه گردیده است.