موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): افشین، طاهری

Loading

چکیده

دزدی دریایی ازجمله قدیمی­ترین جرائم بین‌المللی به‌ شمار می­رود که از دوران باستان جوامع انسانی و تجارت دریایی را مورد تهدید قرار داده است. در دوران معاصر و پس از گذشت تقریباً دویست سال، دزدی دریایی بار دیگر و به‌ دلیل وجود شرایط مساعد سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و هم­چنین رشد عظیم تجارت بین‌المللی و جابه جایی بالغ بر 90 درصد کالاهای تجاری از طریق دریا، به شکل بسیار گسترده و نگران کننده‌ای در پهنه آب‌های جهان ظهور یافت. اوج ­گیری مجدد دزدی دریایی و تحمیل هزینه ­های سنگین انسانی و اقتصادی، واکنش گسترده جامعه بین‌المللی را در مقابله با آن در پی داشت که مبنا قرار گرفتن قوانین حقوق بین‌الملل از پیش نیازهای آن به‌ شمار می­ رود. در این تحقیق پس از مروری بر پیشینه و تعاریف دزدی دریایی که در منابع گوناگون حقوق بین‌الملل ارائه شده‌اند، ریشه­‌ها و آثار و تبعات دزدی دریایی در دوره اخیر مورد واکاوی قرار گرفت. در ادامه یکی از مناطق حساس درگیر پدیده دزدی دریایی نیز جداگانه و به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین قوانین فعلی حقوق بین‌الملل که به عنوان مبنای اصلی مقابله با دزدی دریایی مورد استناد قرار می­ گیرند و در قالب مفاد کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به‌ ویژه کنوانسیون‌های حقوق دریاها (1982) و SUA­(1988) مطرح گردیده­‌اند و نیز قطعنامه ­های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اصل صلاحیت جهانی از جنبه کار آیی و تأثیر آن‌ها موردبحث اصلی این تحقیق قرار گرفتند. در نتیجه یافته ­های این تحقیق مشخص نمود که کنوانسیون حقوق دریاها (1982) به عنوان اصلی­ترین ملاک حقوق بین­ الملل معاصر برای مقابله با دزدی دریایی به‌ دلیل وجود برخی محدودیت­ها در تعریف دزدی دریایی ازجمله عدم پوشش آب‌های سرزمینی و الزامی دانستن وجود دو کشتی در وقوع این جرم و هم­چنین عدم الزام کشورها به جرم انگاری دزدی دریایی و محاکمه مرتکبین آن در قوانین و محاکم داخلی خود از کارایی لازم برخوردار نبوده و درنتیجه انجام برخی اصلاحات در مفاد مربوطه آن از ضرورت حتمی برخوردار هست.

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی، قوانین حقوق بین‌الملل، صلاحیت جهانی

دزدی دریایی ازجمله قدیمی­ترین جرائم بین‌المللی به‌ شمار می­رود که از دوران باستان جوامع انسانی و تجارت دریایی را مورد تهدید قرار داده است. در دوران معاصر و پس از گذشت تقریباً دویست سال، دزدی دریایی بار دیگر و به‌ دلیل وجود شرایط مساعد سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و هم­چنین رشد عظیم تجارت بین‌المللی و جابه‌جایی بالغ بر 90 درصد کالاهای تجاری از طریق دریا، به شکل بسیار گسترده و نگران کننده‌ای در پهنه آب‌های جهان ظهور یافت.