موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): ناصر، شعبانی

Loading

چکیده

امروزه، مدیریت مؤثر ریسک یک مؤلفه‌ی ضروری مدیریت پروژه موفق است. مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به مدیر پروژه کمک کند تا ریسک‌های شناخته شده و همچنین غیر منتظره را در پروژه‌ها کاهش دهند. در این تحقیق که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده­‌ها، کیفی و کمی است، با مرور ادبیات موضوع، نتایج مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با خبرگان و ساختار شکست پروژه ­ها، ریسک ­های پروژه‌های عمرانی مجتمع بندر امام خمینی در قالب 44 ریسک شناسایی گردیدند. سپس تحلیل کیفی انعطاف­‌پذیری با متدولوژی تدوین شده بر اساس استاندارد PMBOK و تکنیک FMEA انجام شد. بعد از انجام تحلیل کیفی، 12 ریسک مهم شناسایی شدند. فرایند تحلیل کمی که در اکثر تحقیقات قبلی کمتر به عنوان یک فرایند مستقل در نظر گرفته شده است، به‌ منظور تعیین تأثیر ریسک­های اولویت­دار بر روی تأخیر زمانی و افزایش هزینه­ در پروژه­‌های خاتمه­ یافته و پیش­بینی میزان تأخیر زمانی و افزایش هزینه بر روی پروژه ­های جدید انجام گردید. در فرایند تصمیم ­گیری مسئول هر ریسک برای پاسخگویی و استراتژی­های پاسخگویی مشخص شدند، سپس فرایند برنامه ­ریزی پاسخگویی برای ریسک­های اولویت­دار و مهم انجام گردید. در فرایند نظارت و کنترل، قابلیت مدیریت شدن و فاز وقوع ریسک­ها تعیین شدند، آخرین فرایندی که انجام گردید، درس ­آموخته­‌های ریسک است به‌ منظور انتقال تجربیات کسب شده به سایر پروژه­‌های این صنعت و افراد درگیر در پروژه ­ها می­ باشد. مهمترین نوآوری این تحقیق، اضافه نمودن تکنیک FMEA و در نتیجه ارائه مدلی تلفیقی از استاندارد PMBOK و تکنیک FMEA برای مدیریت ریسک پروژه ­های عمرانی مجتمع بندر امام خمینی است. تمایزات مدل تحقیق فعلی نسبت به مدل ارائه شده در استاندارد PMBOK این است که علاوه بر شش مرحله استاندارد که عبارتند از: برنامه­ ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کیفی، تحلیل کمی، برنامه­ ریزی پاسخگویی به ریسک، نظارت و کنترل ریسک، مرحله تصمیم ­گیری بعد از انجام مرحله تحلیل کمی و همچنین مرحله درس ­آموخته ­های ریسک به انتهای مدل اضافه گردیده است. همچنین با استخراج میانگین معیار ضریب کشف برای هر ریسک مقدار ضریب RPN برای هر ریسک نیز محاسبه شده و جداگانه نمایش داده شده است. مدل پیشنهادی در این تحقیق، مدلی عمومی است که قابل تعمیم به کلیه پروژه ­های عمرانی سازمان بنادر و دریانوردی در سراسر کشور می‌باشد که در مواردی از جمله موقعیت جغرافیایی، سیستم­های اجرایی، پیمانکاران، مشاوران، شرائط منطقه­‌ای و محیطی متفاوت ­اند، می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها: ریسک، مدیریت ریسک پروژه، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، تکنیک تجزیه و تحلیل حالات شکست (FMEA)، بنادر و دریانوردی

امروزه، مدیریت مؤثر ریسک یک مؤلفه‌ی ضروری مدیریت پروژه موفق است. مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به مدیر پروژه کمک کند تا ریسک‌های شناخته شده و همچنین غیر منتظره را در پروژه‌ها کاهش دهند. در این تحقیق که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده­‌ها، کیفی و کمی است، با مرور ادبیات موضوع، نتایج مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با خبرگان و ساختار شکست پروژه ­ها، ریسک ­های پروژه‌های عمرانی مجتمع بندر امام خمینی در قالب 44 ریسک شناسایی گردیدند.