موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی اکبر، جعفری

Loading

چکیده

حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی وحساس و دستاوردهای کشور که با صرف هزینه‌های زیادی ساخته شده‌اند، امری ضروری می‌باشد. بنادر کشور با دارا بودن تجهیزات و تاسیسات و سازه‌های با ارزش، جزء شریان‌های حیاتی و حساس کشور محسوب می‌شوند. لذا برای کاهش آسیب‌پذیری در این زیرساخت‌ها و سازه‌های پراهمیت راهبردی و عملیاتی در برابر خطرات احتمالی و نیز حوادث طبیعی و انسان ساخت که می‌تواند زمینه بروز بحران‌های زیست محیطی را به همراه داشته باشد، استقرار سیستم جامع مدیریت بحران زیست محیطی با هدف برنامه‌ریزی و تصمیم‌‌سازی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه وکسب آمادگی‌های لازم در برابر بحران‌های زیست محیطی در بنادر کشور امری ضروری می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی طرح ریزی نظام فراگیر مدیریت بحران زیست محیطی در بنادر کشور با بهره‌مندی از تکنیک FTopsis و مدل SMCE بوده است. بدین منظور در ابتدا، کلیه شاخص‌های تاثیر گذار در طرح ریزی سیستم جامع مدیریت بحران زیست محیطی در بندر مورد مطالعه، استخراج گردیده و در ادامه به‌ منظور نظرسنجی از خبرگان، پرسش نامه دلفی طراحی شده است و نتایج حاصل از آن وارد نرم‌افزار SPSS شده و آلفای کرونباخ محاسبه شده که معادل 0.89 بوده است، سپس نتایج مقایسه زوجی انجام شده در نرم‌افزار Expert choice وزن دهی شده و ماتریس داوری مقایسات زوجی تعیین گردیده است. در مرحله بعد به‌ منظور اولویت‌بندی گزینه‌های پیشنهادی، از نرم‌افزار FTopsis استفاده شده که بر اساس نتایج بدست آمده، گزینه 2 با اختصاص 0.428 به عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح بوده و بعد از آن، به ترتیب گزینه‌های 6، 4، 5، 3، 1 قرار گرفته‌اند. سپس با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE)، تعدادی از لایه‌های موثر شبکه‌ای معیار(Raster) وارد نرم‌افزار Ilwis گردیده و بر اساس استانداردهای موجود، وزن دهی و نقشه‌های مختلف عوامل و محدودیت‌ها و نیز نقشه نهایی شاخص ترکیبی پهنه‌بندی ریسک زیست محیطی در محدوده مطالعاتی حاصل شده است. که بر اساس نتایج بدست آمده، پهنه‌های دارای مقادیر بین 0 تا 0.25 پهنه‌ای با ریسک زیست محیطی کم، پهنه‌های دارای مقادیر بین 0.25 تا 0.5 پهنه‌ای با ریسک زیست محیطی متوسط، پهنه‌های دارای مقادیر بین 0.5 تا 0.75 پهنه‌ای با ریسک زیست محیطی زیاد، پهنه‌های دارای مقادیر بین 0.75 تا 1 پهنه‌ای با ریسک زیست محیطی بسیار زیاد تقسیم‌بندی شدند. در نهایت بر اساس رنکینگ استراتژی‌های 15 گانه پیشنهادی، برای سه استراتژی حائز رتبه‌های اول تا سوم، برنامه‌های اقدام عملیاتی (Action Plan) با رویکرد اصول مهندسی و مدیریت محیط زیست در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها: مدیریت بحران زیست محیطی، پدافند غیرعامل، مناطق حساس ساحلی، ICZM، FTopsis، SMCE.

حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی وحساس و دستاوردهای کشور که با صرف هزینه‌های زیادی ساخته شده‌اند، امری ضروری می‌باشد. بنادر کشور با دارا بودن تجهیزات و تاسیسات و سازه‌های با ارزش، جزء شریان‌های حیاتی و حساس کشور محسوب می‌شوند. لذا برای کاهش آسیب‌پذیری در این زیرساخت‌ها و سازه‌های پراهمیت راهبردی و عملیاتی در برابر خطرات احتمالی و نیز حوادث طبیعی و انسان ساخت که می‌تواند زمینه بروز بحران‌های زیست محیطی را به همراه داشته باشد، استقرار سیستم جامع مدیریت بحران زیست محیطی با هدف برنامه‌ریزی و تصمیم‌‌سازی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه وکسب آمادگی‌های لازم در برابر بحران‌های زیست محیطی در بنادر کشور امری ضروری می‌باشد.