موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی، داداشی قرتكلایی

Loading

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در برنامه‌ریزی عملیات ساحلی در بنادر کانتینری، مسئله برنامه‌ریزی پهلوگاه است. به‌ طوری که برنامه پهلودهی کشتی‌ها تاثیر بسزایی در برنامه‌های جرثقیل‌ها، محوطه، انبار و مسیریابی کامیون‌ها دارد. در این رساله یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی پهلوگاه با هدف کمینه کردن مجموع تاخیر خروج وزن دار کشتی‌ها از بندر پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی یک مدل خطی عدد صحیح مختلط به‌ منظور برنامه‌ریزی استوار پهلوگاه با رویکرد مرکب و با زمان ورود دینامیک می‌باشد که قادر است به برنامه‌ریزی همزمان چند پایانه در یک بندر بپردازد و همچنین تاثیر کانال دسترسی و تغییر عمق در کانال دسترسی در برنامه‌ریزی پهلوگاه را در نظر بگیرد. به علاوه اینکه در برابر تغییرات ناشی از عدم قطعیت‌های موجود در زمان ورود و زمان تخلیه وبارگیزی کشتی‌ها تا حدودی استوار می‌باشد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، بندر شهید رجایی به عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. مدل پیشنهادی در افق زمانی یک هفته‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای تجاری و با روش‌های حل دقیق در زمان مطلوبی (حداکثر 17 دقیقه) قابل حل می‌باشد. در مقایسه‌ای که بین مدل پیشنهادی و یک مدل گسسته صورت گرفته است، نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی به مقدار قابل توجهی زمان حضور کشتی‌ها در بندر و زمان حل مسئله را کاهش می‌دهد. آزمایش‌های مختلفی نیز برای تحلیل و بررسی تاثیر عوامل مختلفی چون تعداد تقسیمات منابع پهلوگاهی، وزن‌های اهمیت کشتی‌ها و عمق کانال دسترسی بر مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش مربوط به ارزیابی استواری مدل نسبت به عدم قطعیت‌های موجود در مسئله، نیز نشان داد که با استفاده از رویکرد پیشنهادی می‌توان انحراف زمان خروج کشتی‌ها و انحراف مکان پهلوگیری کشتی‌ها از برنامه اصلی بر اثر عدم قطعیت‌های موجود را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها: عملیات ساحلی، برنامه ­ریزی پهلوگاه، تخصیص پهلوگاه، برنامه­ ریزی استوار، حمل‌ونقل دریایی

یکی از مهم‌ترین مسائل در برنامه‌ریزی عملیات ساحلی در بنادر کانتینری، مسئله برنامه‌ریزی پهلوگاه است. به‌ طوری که برنامه پهلودهی کشتی‌ها تاثیر بسزایی در برنامه‌های جرثقیل‌ها، محوطه، انبار و مسیریابی کامیون‌ها دارد. در این رساله یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی پهلوگاه با هدف کمینه کردن مجموع تاخیر خروج وزن دار کشتی‌ها از بندر پیشنهاد شده است.