موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمد، ابوی طرقبه

Loading

چکیده

بندر گناوه یکی از بنادر کوچک در سواحل شمال خلیج فارس در استان بوشهر می‌باشد که از دیر باز در زمینه‌های صیادی و تجاری فعال بوده است. حوضچه این بندر که در اصطلاح به خور گناوه معروف می‌باشد به‌ دلیل فراهم آوردن امکانات قابل قبول پهلوگیری، در طول زمان از رشد و توسعه نسبی برخوردار بوده و اکنون نیز طرح توسعه این بندر و تبدیل آن به منطقه آزاد گردشگری و تجاری در دست بررسی می‌باشد. با توجه به این که تا کنون هیچ گونه تحقیقی جهت بررسی غلظت و منشا هیدروکربن‌های نفتی کل و آروماتیک حلقوی در بندر گناوه انجام نگرفته است لذا در این مطالعه از طریق نمونه برداری از رسوبات سطحی، وضعیت کیفی بندر گناوه از نظر آلودگی به هیدروکربن‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مهر ماه نود و سه اقدام به نمونه گیری از رسوبات یازده ایستگاه در طول خور و یک ایستگاه در خارج خور به عنوان ایستگاه شاهد، گردید. پس از آن با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی غلظت هیدروکربن‌های نفتی کل و آروماتیک چند حلقه‌ای اندازگیری شد و با استفاده از استاندارد‌ها وضعیت آلودگی نفتی منطقه مشخص گردید. همچنین با استفاده از تعدادی از شاخص‌های موجود نسبت به تعیین منشا این آلودگی اقدام گردید. از نظر آلودگی رسوبات به هیدروکربن‌های نفتی کل نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که به جز سه ایستگاه آخر که نزدیکترین ایستگاه‌ها به کرانه دریا می‌باشند و به‌ دلیل تبادلات دریایی بیشتر دارای غلظت‌های کمتری می‌باشند رسوبات دیگر ایستگاه‌ها با توجه به تمامی استاندارد‌ها در وضعیت آلودگی شدید نفتی قرار دارند به نحوی که میانگین 9 ایستگاه اولppm 1542 می‌باشد. از نظر آلودگی رسوبات منطقه به هیدروکربن‌های نفتی آروماتیک چند حلقه‌ای نیز غلظت‌ها در محدوده 619 تا ppm1559 تغییر می‌کند که مقایسه این مقادیر با استاندارد‌ها مبین اینست که رسوبات بندر گناوه در محدوده متوسط و آلوده قرار دارد. با استفاده از شاخص‌های وابسته به آلکان‌های نرمال و شاخص‌های وابسته به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای اقدام به منشا یابی آلودگی گردید .با استفاده از شاخص‌های وابسته به آلکان‌های نرمال مشخص شد که منشا آلودگی در این منطقه تماما نفتی بوده که عمده‌ترین دلیل این آلودگی نیز به علت پهلوگیری، شستشوی موتور وتعمیرات لنج‌ها و کشتی‌ها و تخلیه سوخت در این بندر می‌باشد. همچنین با استفاده از شاخص‌های وابسته به هیدروکربن‌های آروماتیک مشخص شد که در بعضی از ایستگاه‌ها منشا آلودگی PAHاحتراقی می‌باشد که این نیز می‌تواند ناشی از عوامل مختلف از جمله دود ناشی از صنایع، اتومبیل‌ها، کشتی‌ها و باشد.

کلیدواژه‌ها: آلودگی دریایی، خلیج فارس، بندر گناوه، TPH، PAH

بندر گناوه یکی از بنادر کوچک در سواحل شمال خلیج فارس در استان بوشهر می باشد که از دیر باز در زمینه های صیادی و تجاری فعال بوده است. حوضچه این بندر که در اصطلاح به خور گناوه معروف می باشد به دلیل فراهم آوردن امکانات قابل قبول پهلوگیری ، در طول زمان از رشد و توسعه نسبی برخوردار بوده و اکنون نیز طرح توسعه این بندر و تبدیل آن به منطقه آزاد گردشگری و تجاری در دست بررسی می باشد.