موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سعید، لطفی‌خواه

Loading

چکیده

مناطق ساحلی ظرفیت‌های متنوعی را برای توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کنند. به‌ دلیل وجود انواع جذابیت‌ها برای فعالیت‌های توسعه منطقه‌ای همانند گردشگری، ایجاد مراکز صنعتی، تجاری و امثالهم تدوین برنامه‌های توسعه در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این منظر نوار ساحلی به واسطه این که محل تلاقی دو اکوسیستم خشکی و آبی بوده از اهمیت دو چندان برخوردار است. به گونه‌ای که یکی از مؤلفه‌های اصلی در مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی طرح مدیریت نوار ساحلی است که به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای این مطالعات مطرح است. در طرح مدیریت نوار ساحلی با مطالعه و شناسایی حدود و ثغور نوار ساحلی، شاخص‌های محیط دریایی (هیدرودینامیک) و شاخص‌های مورفولوژیک سواحل به تعیین کاربری مطلوب اراضی در نوار ساحلی پرداخته می‌شود. در این پژوهش، در قالب مطالعات مدیریت نوار ساحلی جزیره قشم، تعیین کاربری مطلوب اراضی در این منطقه، با به کارگیری ابزارهای تصمیم‌گیری چندمعیاره مورد مطالعه قرارگرفته است. با استفاده از روش‌های فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP1)، فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP2) و همچنین روش Index Overlay سامانه‌ای فراهم شده است که با دریافت مشخصات هیدرودینامیک و مورفولوژیک سواحل اولویت‌بندی کاربری‌های محتمل در آن ناحیه را در هریک از روش‌های ذکر شده ارائه می‌نماید و می‌تواند از فرایند تصمیم‌گیری در این زمینه پشتیبانی نماید. شاخصه‌های هیدرودینامیکی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند مشتمل بر ارتفاع امواج طراحی (25 ساله)، انرژی نسبی امواج، آب گرفتگی سواحل (طولی و ارتفاعی) و سرعت جریانات جزر و مدی هستند. همچنین شاخص‌های مورفولوژیک بررسی شده شامل جنس سواحل، شیب بستر دریا، تغییرات ارتفاعی پسکرانه و شدت انتقال رسوب موازی ساحل هستند. بررسی‌ها و مقایسه روش‌ها نشان دهنده آن است که روش ANP با در نظر گرفتن ارتباطات بیشتر بین عناصر تصمیم نتایجی را ارائه می‌دهد که به مطلوبیت‌های تصمیم‌گیرنده نزدیک‌تر است لذا این روش به نسبت سایر روش‌های ذکر شده از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: طرح مدیریت نوار ساحلی، تعیین کاربری مطلوب اراضی ساحلی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)، فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، روش Index Overlay


↑ [1] Analytic Hierarchy Process
↑ [2] Analytic Network Process
مناطق ساحلی ظرفیت‌های متنوعی را برای توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کنند. به‌ دلیل وجود انواع جذابیت‌ها برای فعالیت‌های توسعه منطقه‌ای همانند گردشگری، ایجاد مراکز صنعتی، تجاری و امثالهم تدوین برنامه‌های توسعه در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این منظر نوار ساحلی به واسطه این که محل تلاقی دو اکوسیستم خشکی و آبی بوده از اهمیت دو چندان برخوردار است.