موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سودابه، روان‌بخش

Loading

چکیده

سازمان‌ها به‌ منظور حفاظت از عملکردشان، نیازمند تنظیم استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات مناسب و توسعه معیارهای مناسب اثربخشی کلی، هم ردیف با بهترین فعالیت‌های صنعت هستند. فشارهای شدید رقابتی، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به جستجوی هر منبع ممکن ایجاد مزیت رقابتی نموده است. برای دستیابی به این منظور، هر سازمان نیازمند انتخاب یک استراتژی مناسب برای فعالیت‌های بالقوه اش می‌باشد. استراتژی در هر سطحی به سازمان کمک می‌کند تا به اهداف تعیین شده اش برسد. با این وجود، استراتژی مرتبط با هر فعالیت باید برای تعیین میزان اثربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود و مطلوب بهره‌وری تجهیزات تخلیه و بارگیری و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مدیریتی برای پر کردن شکاف موجود با استفاده از تلفیق روش‌های نگهداری و تعمیرات و تحلیل خرابی‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد.

این تحقیق ابتدا با شناسایی حالات خرابی بالقوه و علت آن‌ها مجموعه‌ای از خرابی‌های احتمالی در طول زمان را جمع‌آوری کرد. به‌ طور مرسوم، برآورد FMEA با بهره‌گیری از محاسبه عدد اولویت ریسک (RPN) است، پس تصمیم‌گیری به کمک امتیازدهی RPN و سطح بحران صورت گرفت، روش امتیازدهی RPN بر این اساس است که اعداد با اولویت ریسک بالاتر جهت آنالیز و تخصیص منابع با هدف بهبود، مقدم می‌باشند و تیم بایستی روی حالات خطایی کار کند که RPN‌های بالاتری دارند، عدد RPN از ضرب سه فاکتور شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف به دست می‌آید. در ادامه بعد از مشخص شدن مقدار RPN هر یک از حالات، علل و آثار خرابی؛ برای ارزیابی خروجی هر رویکرد و مشاهده رفتار خط، مدل شبیه‌‌سازی ED برای هرکدام از تکنیک‌های نگهداری و تعمیرات ساخته و اجرا شد. سپس نتایج تکنیک‌ها مقایسه شده و نهایتاً با پرسش از خبرگان مربوطه استراتژی مناسب برای هر دسته از علل خرابی انتخاب شد و راهکارها و پیشنهادهای مدیریتی برای پر کردن شکاف موجود داده شد.

کلیدواژه‌ها: اثربخشی، تحلیل خرابی، شبیه سازی، نگهداری و تعمیرات اصلاحی، پیشگیرانه، پیشگویانه، بهره ور فراگیر

سازمان‌ها به‌ منظور حفاظت از عملکردشان، نیازمند تنظیم استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات مناسب و توسعه معیارهای مناسب اثربخشی کلی، هم ردیف با بهترین فعالیت‌های صنعت هستند. فشارهای شدید رقابتی، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به جستجوی هر منبع ممکن ایجاد مزیت رقابتی نموده است. برای دستیابی به این منظور، هر سازمان نیازمند انتخاب یک استراتژی مناسب برای فعالیت‌های بالقوه اش می‌باشد.