موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سمیرا، ستوده

Loading

چکیده

سرعت بخشیدن به توسعه و رونق گردشگری دریایی نیازمند بسترهای امن اقتصادی و اجتماعی است که با تمسک به آن بتوان فضای گسترش فرهنگ گردشگری را همراه با حفظ ارزش‌های مورد قبول که سرلوحه امور است حاکم ساخت. از مهمترین مولفه‌های تعیین کننده و ضمانت آور برای تحقق سیاست‌های تصریح شده در صنعت‌گر دشگری دریایی، تحول در فرایند نظام اجرایی و اداری دستگاه‌های مسول است که در چهره اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری ... خودنمایی می‌کند. صنعت‌گر دشگری، جایگاه خاصی در اقتصاد ملی دارد و نقش اقتصادی پویایی را برای توسعه مناسب بازی می‌کند.

همه ساله تعداد زیادی از مردم، استان گیلان را برای تفریح و سواحل استان گیلان را برای تفریحات دریایی از جمله شنا انتخاب می‌کنند. هدف این پژوهش تعیین مکان مناسب شناگاه در سواحل استان گیلان می‌باشد. این پژوهش مدل ترکیبی از روش‌های تحلیل شبکه‌ای فازی، روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی را برای انتخاب مکان برتر به کار می‌گیرد. منطق فازی برای رفع ابهاماتی که عبارات زبانی وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با مرور ادبیات پژوهش، موضوع در قالب 3 بعد (شرایط اقلیمی، دسترسی و محیط و آلودگی محیطی) و 13 شاخص مورد مطالعه قرار گرفت.

سرعت بخشیدن به توسعه و رونق گردشگری دریایی نیازمند بسترهای امن اقتصادی و اجتماعی است که با تمسک به آن بتوان فضای گسترش فرهنگ گردشگری را همراه با حفظ ارزش‌های مورد قبول که سرلوحه امور است حاکم ساخت.