موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حسن، مجدی

Loading

چکیده

این تحقیق به شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثرگذار در ترغیب شرکت­ها به صادرات از بنادر پرداخته و بندر نوشهر به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. از این رو نیازهای دو گروه صادرکننده و فرواردر به عنوان جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نیاز مشتریان توسعه مدام در بنادر یکی از ملزومات است بنادر باید این نیازها را بشناسند و در رفع آن اقدام کنند. ترغیب شرکت­ها به صادرات از یک بندر علاوه بر رونق بندر به این دلیل اهمیت دارد که صادرات یک راه مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین توسعه صادرات و همچنین توسعه بخش حمل‌ونقل دریایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در انجام این تحقیق نخست عوامل مهم در تصمیم­گیری برای صادرات از بندر با مرور تحقیقات گذشته شناسایی شد و با روش دلفی نظر شرکت­های صادراتی در مورد اثرگذار بودن عوامل منظور شد. سپس 8 عامل به عنوان مهمترین عوامل انتخاب شد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با حجم جامعه آماری نامشخص 24 نفر به دست آمد و در مرحله دوم با استفاده فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) جهت اولویت­‌بندی عوامل نشان داده شد که دو گروه در انتخاب خود شباهت­ها و تفاوت­هایی را دارند. هر دو گروه حساسیت مشابهی بر تشریفات گمرکی، سطح تکنولوژی بکار رفته در بندر، موجود بودن کانتینر خالی و سالم در بندر و سرعت بارگیری دارند. اما صادرکنندگان تاکید بیشتری بر ارائه اطلاعات الکترونیکی (خدمات اینترنتی) دارند درحالیکه فرواردرها میزان مراجعه کشتی­ها به بندر را مهمتر می­ دانند.

کلیدواژه‌ها: صادرات، بنادر، تجارت دریایی، بندر نوشهر، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

این تحقیق به شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثرگذار در ترغیب شرکت­ها به صادرات از بنادر پرداخته و بندر نوشهر به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. از این رو نیازهای دو گروه صادرکننده و فرواردر به عنوان جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.