موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

چکیده

یکی از مشکلاتی که موج شکن‌های بسته می‌توانند در داخل مناطق بندری ایجاد کنند افزایش آلودگی آب است. مهم‌ترین علت این افزایش آلودگی، عدم تصفیه و چرخش طبیعی آب است که به واسطه عدم ارتباط آب درون بندرگاه و دریای آزاد اتفاق می‌افتد. موج شکن‌های نفوذ پذیر حفره دار/ شیاردار علاوه بر تأمین امنیت شناور‌های دریایی، متضمن ارتباط و چرخش طبیعی آب و امواج میان بندر و دریا به‌ منظور رفع آلودگی‌های زیست محیطی در محوطه‌های بندرگاهی می‌باشند. محققان بسیاری بر روی ضرایب انعکاس، عبور و اتلاف انرژی از موج شکن‌های حفره دار/ شیاردار مطالعه کرده‌اند. اغلب مدل‌‌سازی ­هایی که تاکنون بر روی موج ­شکن شیاردار انجام شده است، به صورت تحلیلی و آزمایشگاهی بوده است. با توجه به صرف زمان و هزینه کمتر و انعطاف‌پذیری بالاتری که کارهای عددی نسبت به کارهای آزمایشگاهی دارند و همچنین کارهای کم عددی انجام شده در زمینه مطالعه عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن‌های شیاردار/ حفره دار، در این تحقیق از نرم‌افزار FLOW-3D برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی موج شکن‌های تک صفحه‌ای و دو صفحه‌ای استفاده شده است. با استفاده از این نرم‌افزار، برای موج شکن شیاردار که تحت اثر امواج منظم قرار دارد میزان تغییرات ضرایب انعکاس، عبور موج و استهلاک انرژی موج برای شرایط مختلف سازه­ای و دریایی محاسبه و مقایسه شده است. به‌ منظور بررسی صحت نتایج نرم‌افزار، ابتدا نتایج مدل‌‌سازی عددی با نتایج مدل‌‌سازی آزمایشگاهی انجام گرفته در دانشگاه تهران مقایسه شد. در این راستا با استفاده از مدل عددی، میزان ضریب انعکاس و ضریب عبور موج منظم از موج شکن‌های شیاردار تک صفحه‌ای و دو صفحه‌ای، مطابق با کار آزمایشگاهی محاسبه و مقدار بدست آمده برای دو ضریب، با کار آزمایشگاهی مقایسه شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل‌‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی، خطایی در حدود 10 درصد را نشان داد که این مقدار خطا، با توجه به تفاوت­های مدل عددی و آزمایشگاهی و همچنین خطاهای مدل عددی، قابل قبول است. پس از اطمینان از صحت مدل عددی برای پارامترهای مختلف سازه­ای و دریایی، مطالعه پارامتریک انجام شد و با انجام 78 مدل سازی، اثر مستقل و ترکیبی هریک از این پارامتر‌ها در میزان ضرایب هیدرودینامیکی بررسی شد. در پایان الگوی جریان و گردابه‌های ایجاد شده در اثر برخورد امواج منظم به دیواره شیاردار مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: موج شکن شیاردار، مدل عددی، نرم‌افزار Flow-3D، ضریب انعکاس، ضریب عبور