موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

معرفی

ماهنامه الکترونیکی مسیر با هدف آشنایی کلیه علاقه مندان و دست اندرکاران حوزه حمل‌ونقل دریایی با مسیرهای تصمیم‌گیری کشورها و شرکت‌ها برای ایفای نقش فعال‌تر که منجر به آخرین رویدادهای این صنعت در زمینه‌های حقوقی، علمی، عملیاتی، توسعه‌ای و تعاملات راهبردی شده است، توسط مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان تهیه و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقمندان صنعت حمل‌ونقل دریایی قرار می‌گیرد.

شماره ها

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 1

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 2

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 3

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 4

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 5

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 6

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 7

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 8

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 9

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 10

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 11

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 12

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 13

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 14

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 15

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 16

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 17

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 18

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 19

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 20

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 21

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 22

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 23

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 24

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 25

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 26

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 27

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 28

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 29

ماهنامه الکترونیکی مسیر - شماره 30