موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سيد حبيب اله، باقری مفيدی

Loading

چکیده

تاکید اخیر بر پیروی1 از قوانین و مقررات، معماری سرویس­گرا 2، یکپارچگی3 و مالکیت داده باعث ایجاد و نگهداری دقیق و کامل داده اصلی کسب و کار شده است. این پایان­نامه، دلایل برای پذیرش «مدیریت داده اصلی»، فرایند توسعه یک راه‌حل و ارائه چندین انتخاب برای پیاده­سازی فنی راه‌حل را پوشش می‌­دهد.

مدیریت داده اصلی4، دستیابی به یک دیدگاه سازگار و یکدست به داده اصلی سازمان را فراهم می­ سازد. داده اصلی، داده‌ای در باره اشیاء کلیدی کسب و کار در یک سازمان است که به‌ طور منحصر­بفرد در کل سازمان مشخص می­ شوند. داده اصلی شامل، اشیاء کسب و کار، تعاریف، طبقه ­بندی و واژه ­ها 5 می‌باشد که اطلاعات کسب و کار و اساس و مبنای فرایندهای کسب و کار را تشکیل می­ دهد. داده اصلی با کیفیت بالا 6، شرط لازم و اصلی برای سازمان­هایی می‌­باشد که قادر به انجام نیازها و خواسته­ها باشند. داده اصلی، همچنین روی داده­‌های تراکنشی اثرگذار است. داده ­های تراکنشی، اتفاقات مربوطه در یک سازمان را توصیف می­کنند. اگر داده اصلی صحیح نباشد، تراکنش­ها، هدف خود را انجام نمی­دهند زیرا تراکنش­ها داده اصلی را استفاده می­ کنند.

مدیریت داده اصلی، مسائل داده را با تمرکز بر روی فرایندهای کسب و کار7، کیفیت داده، و استاندارد‌‌سازی و یکپارچه نمودن اطلاعات به عهده می­ گیرد.

اگر چه فقدان تحقیقات آکادمیک در زمینه مدیریت داده اصلی وجود دارد، اما خبرگان این صنعت مانند گروه گارتنر8 موضوع را از چند زاویه مد نظر قرار داده­اند. تحقیقات آکادمیک، گزارشات حرفه­ای­ها و تجربیات و عملیات همگی تاکید دارند که مدیریت داده اصلی باید به هر دو به مسائل سازمانی9 و مسائل فنی10 بپردازد. از نقطه نظر فنی، فرایند پیاده­سازی مدیریت داده اصلی اساسا یک راه کار تکنیکی است. هر چند برای پیاده­سازی آن نیاز به این است که سازمان‌ها بدانند داده یک دارایی کسب و کار با اهمیت است و باید اساسا مدیریت شده باشد.

معرفی و پیاده­‌‌سازی مدیریت داده اصلی در داخل یک سازمان یک فرایند پیچیده، با مراحل بیشمار و نقطه­ نظرات گوناگون است. پروژه ­های مدیریت داده اصلی اغلب با دپارتمان فناوری اطلاعات شروع می­ شود. همچنین توسعه برنامه­ریزی منابع سازمانی(11 (ERP نیز اغلب یک نقطه شروع برای توسعه MDM است.

در این تحقیق سعی شده است که فرایندهایی برای پیاده­سازی وظایف MDM در سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه خدمات دریایی و بندری شناسایی نموده و مراحل مختلف و به هم وابسته ­ای که باید در این پروژه در نظر گرفته شود را تعیین نمایم. این مراحل و وابستگی­های آن‌ها به یکدیگر، و دیگر مسائل حادثه ­ای به سازمان در زمان برپایی و پیاده­‌‌سازی فانکشن­ها و وظایف MDM کمک کرده و ادبیات کمیاب MDMرا تکمیل می­کند. دستاوردهای حاصل از اجرای آن را در راستای دستیابی به فاکتورهایی مانند کاهش افزونگی12 اطلاعات و سازگاری داده، افزایش دسترس­ پذیری13، کاهش هزینه، کاهش خطای داده، شناسایی ریسک‌ها، مدیریت نیروی انسانی، خلاقیت در زمینه استراتژی/چابکی14 از طریق تولید سریع سیستم­های جدید، پاسخ به تقاضا‌های جدید کسب و کار، رشد کسب و کار و شناسایی ساختار سلسله‌مراتبی ارزیابی نموده و در نهایت با اثبات فرض دستیابی به این عوامل و دستاورد­ها ازطریق پیاده­‌‌سازی و بومی ­سازی مدیریت داده اصلی در حوزه خدمات دریایی و بندریی سازمان بنادر و دریانوردی، اثربخشی و رقابت­پذیری در آن حوزه محقق گردد.

کلیدواژه ­ها: داده اصلی، مدیریت داده اصلی، معماری سرویس­گرا، حاکمیت داده، حاکمیت فناوری اطلاعات، رکورد طلایی، یکپارچگی داده، کیفیت داده، معماری داده اصلی، افزونگی داده، سازگاری داده.


↑ [1] Compliance
↑ [2] Service Oriented Architecture
↑ [3] Integration
↑ [4] Master Data Management (MDM)
↑ [5] Terminology
↑ [6] High Quality
↑ [7] Business Processes
↑ [8] Gartner Group
↑ [9] organizational issues
↑ [10] Technical issue
↑ [11] Enterprise Resource Planning = ERP
↑ [12] Redundancy
↑ [13] Availability
↑ [14] Strategy/agility
تاکید اخیر بر پیرویCompliance از قوانین و مقررات، معماری سرویس­گرا Service Oriented Architecture، یکپارچگیIntegration و مالکیت داده باعث ایجاد و نگهداری دقیق و کامل داده اصلی کسب و کار شده است. این پایان­نامه، دلایل برای پذیرش «مدیریت داده اصلی»، فرایند توسعه یک راه‌حل و ارائه چندین انتخاب برای پیاده­سازی فنی راه‌حل را پوشش می‌­دهد.