موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مجید، تزم

Loading

چکیده

آلودگی‌های نفتی ناشی از نفتکش‌ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل‌ونقل دریایی بوده که توانسته آسیب‌هایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل CLC 92 و FUND 92 به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پیوسته و آن‌ها راتصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سال‌های 1387 و 1388 برای ایران لازم الاجرا شده‌اند. از زمان ورود ایران به رژیم بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش‌ها تا بحال شکایت یا ادعایی از طرف ایران به صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (IOPC FUND) ارائه نگشته، از این رو به نظر می‌رسد با توجه به جدید بودن ایران در رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی، برای آماده کردن زیرساخت‌ها و ساختارهای اجرایی مرتبط در جهت دریافت غرامت آلودگی در صورت وقوع احتمالی یک سانحه نشت نفت بزرگ از نفتکش‌ها، بایستی تمهیداتی اندیشیده و به کار بسته شوند. این تحقیق با عنوان «راهکار‌های دریافت غرامت آلودگی نفتی از نفتکش‌ها در آبهای ایران» پس از بررسی توصیفی رژیم جبران خسارت، راهکارهایی را شناسایی نموده، با استفاده از تکنیک‌های آماریT جفت شده و T تک نمونه‌ای از لحاظ تاثیر گذار بودن بر غرامت دریافتی سنجیده و آن‌ها را با توجه به تاثیر هریک اولویت‌بندی می‌نماید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین راهکارهای اخذ غرامت و غرامت دریافتی ارتباط منطقی وجود داشته و می‌توان با ایجاد، ارتقا یا بهبود این راهکارها، غرامت دریافتی بابت آلودگی نفتی ناشی از نفتکش‌ها را افزایش داد، در نتیجه غرامت دریافتی هر چه بیشتر واقعی شده، به هزینه‌های تحمیلی آلودگی نزدیک شده و بخشی از خسارات وارده به محیط زیست، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی، بنگاه‌های کسب و کار، اقتصاد، جامعه و دیگر هزینه‌های مرتبط را جبران کند.

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی، نفتکش، پروتکل‌های 92، شکایت

آلودگی‌های نفتی ناشی از نفتکش‌ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل‌ونقل دریایی بوده که توانسته آسیب‌هایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل CLC 92 و FUND 92 به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پیوسته و آن‌ها راتصویب نموده است.