تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

امیر قیاسوند++

مدیر سامانه عمومی هم افزا
تاریخ تولد: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رایانامه: info@hamafza.co

تخصص‌ها

اگر تخصص انتخابی شما در لیست ثبت نشده باشد، به عنوان یک تخصص جدید ثبت می‌گردد.
 • php
 • laravel developer
 • مسئولیت‌ها، شغل‌ها

  مدیتریت علم هم افزا؛ ؛ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ؛
  توسعه صنایع انرژی؛ ؛ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ؛
  بامداد عصر پردازش؛ ؛ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ؛

  تحصیلات