دریای مازَندَران


دریای خَزَر یا دریای مازَندَران(در برخی زبانهای غربی و گاه به تقلید آن در برخی نوشته های فارسی: دریای کاسپیَن)، پهنه ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود.این دریا که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است.

اهداف

گسترش، پیشبرد و اعتلای علمی جامعه دریایی کشور، ارتقای کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی توسعه ارتباطات بین صنعت و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ایجاد بسترهای لازم جهت انجام تحقیقات علمی و کاربردی در سطح ملی و بین المللی ترویج و ارتقاء اخلاق مهندسی حمایت از پژوهشگران، متخصصین و نواوری های علمی و فناوری های نوین ارتقاء آگاهی عمومی و اشاعه فرهنگ دریایی در راستای توسعه پایدار در مناطق ساحلی

راهبردها

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه طرح ها و برنامه های مرتبط ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید برتر. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی انتشار کتب، نشریات علمی و خبرنامه ها ایجاد و بروز رسانی پایگاه اینترنتی انجمن و بانک اطلاعاتی متخصصین برقراری ارتباط بین مهندسان سواحل و سازه های دریایی و تبادل اطلاعات فنی میان اعضاء حمایت از اعضا برای ارتباطات ملی و بین المللی ایجاد ارتباط با انجمن ها و نهادهای مرتبط ملی و بین المللی همکاری در تدوین ، پایش و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی