موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

رضا طهماسبی بلوک آباد

رایانامه: tahmaseby70@gmail.com

تخصص‌ها

اگر تخصص انتخابی شما در لیست ثبت نشده باشد، به عنوان یک تخصص جدید ثبت می‌گردد.

مسئولیت‌ها، شغل‌ها

دانشگاه امام صادق (ع)؛ ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران
دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانشکده مدیریت ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران
دانشگاه امام صادق (ع)؛ ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران
دانشگاه امام صادق (ع)؛ دفتر مطالعات صنعت ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران
شرکت بهنوش؛ ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران
دانشگاه شریف؛ ؛ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ؛ تهران تهران

تحصیلات