موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

رضا طهماسبی بلوک آباد

رایانامه: r.tahmaseby@isu.ac.ir

تخصص‌ها

اگر تخصص انتخابی شما در لیست ثبت نشده باشد، به عنوان یک تخصص جدید ثبت می‌گردد.

مسئولیت‌ها، شغل‌ها

دانشگاه تهران؛ ؛ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ؛

تحصیلات